Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website door onze bezoekers en voor het doen van aankopen in onze webwinkel door onze klanten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Studio May & June BV is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.